Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

1. KSÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi yılda iki defa olmak üzere Haziran ve Aralık Aylarında yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir.

2. Derginin yayın dili Türkçe, Arapça ve İngilizcedir.

3. Dergide yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına ait olup, yayımlanan yazılar yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz.

4. Gönderilecek yazıların daha önce başka bir dergide yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir.

5. Yayımlanması istenen yazılar, fakültemizin e-mail adresine “ilahiyat@ksu.edu.tr” yazarın özgeçmişi ve iletişim bilgileri ile birlikte gönderilmelidir.

6. Yazının ortalama 50 kelimelik Türkçe ve İngilizce özeti metinden önce verilip, makalenin sonuna “Kaynakça” eklenmelidir.

7. Gönderilen yazılarda uyulması gereken format:

a. A4 boyutunun kenar boşlukları tüm kenarlardan 4,75 cm olmalıdır.

b. Gövde metni 11 punto ve 1,3 aralıklı, dipnot metni ise 9 punto ve 1 aralıklı, Bookman Old Stlyle yazı tipinde biçimlendirilmelidir.

c. Dipnotlarda CHICAGO veya APA sistemlerinden biri tercih edilebilir. Ayrıca dipnotlarda makale içinde bütünlük gözetilmelidir.

8. Makaleler alanında uzman üç hakeme gönderilmektedir. Makalenin yayımlanması için en az iki hakemin olumlu raporu gerekir.

9. Makalelerin yayımlanmasındaki nihai karar Dergi Yayın Kurulu tarafından verilir.

 


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı