EN

Prof.Dr. FARUK ÇİFTÇİ

 • Özgeçmiş
 • Yayınlar
 • Blog
 • Galeri

Özgeçmiş

 • ÖĞRENİM BİLGİSİ

  Lisans: Ankara Üniversitesi DTCF -Arap Dili ve Edebiyatı-1985

  Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - Arap Dili ve Edebiyatı -1996

  Doktora: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - Arap Dili ve Edebiyatı -1999

  Doçentlik: Arap Dili ve Edebiyatı - 2013

 • BİLİMSEL ETKİNLİKLER

  Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: Nurdan YÜCESAN, "Hz. Ali'nin Hitabeti, Hitabetteki Yeri ve Önemi", KSÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.

  Yüksek Lisans Tezleri: Mehmet Emin EFE, "Abbasi Dönemine Kadar Arap Şiirinde Dinî Temalar", KSÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.

 • İDARİ GÖREVLER

  Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı (2001-2002)

  Dekan Yardımcılığı (2002-2005; 2014- Devam ediyor)

  Arap Dili ve Belagati ABD. Başkanlığı (2002-2010)

  Erasmus Programı Fakülte Koordinatörlüğü (2006- devam ediyor)

  Fakülte Stratejik Planlama Komisyonu Üyeliği (devam ediyor)

  KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu üyeliği (2003-2005)

  Öğrenci Danışmanlığı (2006-2010)

  Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği ( 2009-2012; 2013- devam ediyor)

  Fakülte Kurulu Üyeliği (2014- devam ediyor)

  Üniversite Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyeliği (10 Ocak 2011’den itibaren devam ediyor)

 • DİĞER PROJELER
 • BAP PROJESİ
 • SANTEZ PROJESİ
 • TÜBİTAK PROJESİ
 • DPT PROJESİ
 • ÖDÜLLER
 • ÜYELİKLER
 • DİĞER AKADEMİK ÇALIŞMALAR
 • HAKEMLİKLER
 • EDİTÖRLÜK

  KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi Editörlüğü (2003-2005)

Yayınlar

 • ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 • ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

  ÇİFTÇİ, Faruk, "Arap Geleneğinde Şair ve Cin ilişkisi",EKEV Akademi Dergisi, 315-324 pp., 2002.

  ÇİFTÇİ, Faruk, "Hassan b. Sabit'in Hz. Peygamber'e Söylediği Mersiyeler",KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 79-95 pp., 2004.

  ÇİFTÇİ, Faruk, "Ebu'l-Atâhiye'nin Şiirlerinde Zühd Anlayışı",Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, 75-96 pp., 2006.

  ÇİFTÇİ, Faruk, "Urcûzeler ve İbn ‘Abdirabbih’in Tarihî Urcûzesi: Bir İslâm Tarih Yazım Türü Örneği",KSÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1-53 pp., 2010.

  ÇEVİRİ: S. A. SIMAWE, "Arap Şiirinde Modernizm ve İstiare", (İng.’den çev.: Faruk ÇİFTÇİ), KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl :2, Sayı: 3 Ocak-Haziran, Kahramanmaraş, 2004, ss.113-133.

  ÇEVİRİ: R. ALLEN, "Edebiyat Tarihi ve Arap Romanı" , (İng.’den çev.: Faruk ÇİFTÇİ), KSÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:3, Sayı: 6, Temmuz-Aralık, Kahramanmaraş, 2005, ss. 129-149.

  ÇEVİRİ: Tevfik EL-HAKÎM, “Deliler Irmağı” (Arp.’dan çev.: F. ÇİFTÇİ), İlim ve Sanat Dergisi, Yıl: 1, Sayı:1, Mayıs-Haziran, Ankara, 1985, ss. 78-83.

 • ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER
 • ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA(PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER

  ÇİFTÇİ, Faruk, “Osmanlının Yetiştirdiği Son Ulemadan: Şeyh Ali Sezai Efendi’nin Defterinden; Hutbeler” Uluslararası Osmanlı Döneminde Maraş Sempozyumu, Kahramanmaraş/Türkiye 4-6 Ekim, 2012.

  ÇİFTÇİ, Faruk, “Love and Tolerance in the Poerty of Yunus Emre”, Symposium Orientalische Christen und Europa, Georg-August- Universitat, Göttingen-Germany, 25-26 Juni 2010.

 • ÇEVİRİ
 • ULUSLARARASI KİTAPLAR
 • ULUSAL KİTAPLAR

  ÇİFTÇİ, Faruk, Dil Konu Üslup Bakımından Nehcu'l-Belâğa’nın Edebi Yönü, Ukde yayınları, Kahramanmaraş, 2012

 • PATENT
 • ULUSLARARASI SANAT ETKİNLİĞİ
 • ULUSAL SANAT ETKİNLİĞİ
 • BİLİMSEL RAPORLAR
 • SPOR ETKİNLİKLERİ

Blog

Fotoğraf Galeri