EN

Prof.Dr. NURİ KAHVECİ

İslam Hukuku (Aile Hukuku, Borçlar Hukuku)

 • Özgeçmiş
 • Yayınlar
 • Blog
 • Galeri

Özgeçmiş

 • ÖĞRENİM BİLGİSİ

  Yüksek Lisans - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü -İslam Hukuku, 1991

  Doktora - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - İslam Hukuku, 1998

  Yrd.Doç.Dr. - KSÜ İlahiyat Fakültesi, 1998

  Doç.Dr. - KSÜ İlahiyat Fakültesi, 2010

  Prof.Dr. - KSÜ İlahiyat Fakültesi, 2015

  Doktora - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - İslam Hukuku, 1998

  Yrd.Doç.Dr. - KSÜ İlahiyat Fakültesi, 1998

  Doç.Dr. - KSÜ İlahiyat Fakültesi, 2010

  Prof.Dr. - KSÜ İlahiyat Fakültesi, 2015

 • BİLİMSEL ETKİNLİKLER
 • İDARİ GÖREVLER

  Bölüm Başkanlığı

  Dekan Yardımcılığı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (2001- 2002, 2006-2011 ve 2013-2014)

  Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2006-2009)

  Fakülte Kurulu Üyeliği (2011-2012 ve 2014-2015 devam ediyor)

  İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı (1998 - Devam ediyor)

  Kahramanmaraş Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği, (2007-2010)

  KSÜ Uzaktan Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (2014 devam ediyor)

  Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği (2016 - Devam ediyor)

 • DİĞER PROJELER
 • BAP PROJESİ
 • SANTEZ PROJESİ
 • TÜBİTAK PROJESİ
 • DPT PROJESİ
 • ÖDÜLLER
 • ÜYELİKLER
 • DİĞER AKADEMİK ÇALIŞMALAR
 • HAKEMLİKLER

  Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

  Hikmet Yurdu Dergisi

  KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi

  KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi

  İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi

  Turkish Studies

 • EDİTÖRLÜK

  KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yayınlar

 • ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

  Kahveci, Nuri, "İslam Hukuku Açısından Başlık", Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergi, Sayı: 7, ss, 55-65 (2005)

 • ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

  . Kahveci, Nuri, “Kusur Sorumluluğu Açısından Ehliyetin Önemi”, Dini Araştırmalar, Cilt: 4, Sayı: 12, 71-85 (2002).

  Kahveci, Nuri, “Sorumluluk Hukuku Açısından Zarar Görenin Kusurunun Hukuki Sonuçları”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 3, 131-142 (2002).

  Kahveci, Nuri, “İslam Hukukunda Mislen Tazmin Olgusu”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, 39-51 (2006).

  Kahveci, Nuri, “Hukuk Açısından Ceza Vermenin Teleolojik Boyutu”, KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, 21-36 (2003).

  Kahveci, Nuri, “Boşanma Sonucu Manevi Tazminat Olgusuna İslam Aile Hukuku Açısından Bir Yaklaşım”, KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 5, 89-113 (2005).

  Kahveci, Nuri, “Sosyal Değişim Dinamiğinin İslam Hukukuna Etkisi”, KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 6, 43-64 (2005).

  Kahveci, Nuri, "İslam Hukuku Açısından Menfaatlerin Tazmini", KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 8, 2006, 41-63.

  Kahveci, Nuri, "İslam Hukuku Açısından Konut Kiracısının Sorumluluğu", KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 9, 77-96, (2007).

  Kahveci, Nuri, "İslam Hukukuna Göre Sorumluluğun Unsurlarından 'İlliyet Bağı'nı Kesen Sebepler, KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 10, 91-111, (2007).

  Kahveci, Nuri, "İslam Hukukuna Göre Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu", KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 12, 1-20, (2008).

  Kahveci, Nuri, "Lafız Mana İlişkisi Bağlamında İşaretin Delaleti", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı: 14, 185-202, (2009).

  Kahveci, Nuri, "Fıkıh Usulü Açısından Emrin Delaleti ve Emre Delalet Eden Lafızlar Üzerine Bir Değerlendirme", KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 14, 21-66, (2010).

  Kahveci, Nuri, "Hanefi Fıkıh Usulü Literatüründe Mecazî Anlam", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı: 18, 33-44, (2011).

  Kahveci, Nuri, "İslam Borçlar Hukuku Açısından 'Kusursuz İmkansızlık Hali'nin İfaya Etkisi, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt: 11, Say: 3, 117-131, (2011).

  Kahveci, Nuri, "İslam Ceza Hukuku Açısından Suçun Manevi Unsurlarından Kast", Hikmet Yurdu Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 9, 13-23, (2012).

  Kahveci-Kalender, Nuri-Abbas, "İlk Dönem İtibariyle Hakim Tayininde Aranan Kriterler", KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 23, 1-20, (2014).

 • ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

  Kahveci, N., "Hz. Peygamber'de Çocuk Sevgisi", Kutlu Doğum Sempozyumu, 43-52, Kahramanmaraş, 2003.

  Kahveci, N., “Değişime Açık Oluşu Açısından İslam Hukuku İle İlgili Bir Değerlendirme”, İslam Düşüncesinde Gelenek ve Yenileşme Sempozyumu, 57-66, Kahramanmaraş, 2004.

  Kahveci, N., “Hukuki Açıdan Terör Suçları”, Küresel Bir Sorun Olarak Şiddet ve Din Sempozyumu, 97-111, Kahramanmaraş, 2005.

 • ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA(PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER

  Fıkıhtaki Yasaklayıcı Normların İnsanın Manevi Gelişim Sürecine Katkıları, Uluslararası İslam ve Model İnsan Sempozyumu, Kahramanmaraş 2018

 • ÇEVİRİ
 • ULUSLARARASI KİTAPLAR

  İslam'a Göre Aile Bireylerinin Sorumlulukları, Hikmetevi Yayınları, İstanbul, 2017

  İslam'a Göre Aile Bireylerinin Sorumlulukları, Hikmetevi Yayınları, İstanbul, 2017

  İslam Hukuk Başlangıcı, Edötor: Nuri KAHVECİ, Hikmetevi Yayınları, İstanbul, 2018

 • ULUSAL KİTAPLAR

  İslam Hukuku Açısından Nişanlılık, Hikmetevi Yayınları, 2016

  İslam Aile Hukuku, Hikmetevi Yayınları, İstanbul, 2014

  Mukayeseli İslam Borçlar Hukuku, Hikmetevi Yayınları, İstanbul, 2015

 • PATENT
 • ULUSLARARASI SANAT ETKİNLİĞİ
 • ULUSAL SANAT ETKİNLİĞİ
 • BİLİMSEL RAPORLAR
 • SPOR ETKİNLİKLERİ

Blog

Fotoğraf Galeri