KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İlahiyat Fakültesi

Misyon ve Vizyon


Misyon
  • İlahiyat alanında bilgi üreterek dinî düşünceye akademik bir nitelik kazandırmak,
  • Din ve dinin ilgi alanına giren sosyal bilimler ekseninde ortaya çıkan fikrî birikim ve kültürel miras üzerinde objektif ölçütlere uygun özgün çalışmalar ortaya koymak,
  • Akademik eleman yetiştirmek,
  • Modern bilimin verilerini ve çağdaş araştırma yöntemlerini kullanarak günümüze yönelik evrensel değerler üretmek ve bu değerleri toplumla paylaşmak.Vizyon
  • Her türlü fikrin rahatça ifade edilebildiği, hiç kimsenin başkasına düşüncelerinden dolayı baskı yapmadığı, küçümsemediği hür bir ortam yaratarak, “aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür”, temel hak ve özgürlükleri savunan, insan sevgisini ön planda tutan, bütün din ve mezhep mensuplarına karşı hoşgörülü, barışçı, katılımcı, uzlaşmacı, uluslararası standartlarda meslekî bilgi, beceri ve donanıma sahip, ülke sorunlarına duyarlı, yeniliklere açık, Atatürkçü, özgüven sahibi ve girişimci bireyler yetiştiren bir fakülte olmak.
  • Evrensel değerleri özümsemiş ve toplumu bu yönde eğitmeyi amaç edinmiş üstün nitelikli bireylerin ve dinî hizmet üreten meslek adamlarının yetişmesinde akademik öncülük yapmak.

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı