KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İlahiyat Fakültesi

Öğretmenlik Uygulaması Dosyası (Güncel)-31.03.2021

Öğretmenlik Uygulaması yapan öğrencilerimiz ekte verilen raporu dosya içerisinde verilen açıklamalar doğrultusunda doldurarak Danışman Öğretim Elemanına UZEM sistemi üzerinden gönderecektir.

Öğrencilerimiz toplam 12 hafta ve her hafta 6 saat öğretmenlik uygulaması yapacaklardır. Doldurulacak olan raporda 12 haftalık etkinlik rapor örnekleri bulunmaktadır. Her hafta hangi etkinlik raporunun doldurulacağı ETKİNLİK 1, ETKİNLİK 2 şeklinde belirtilmiştir. Her bir etkinlik için bir rapor hazırlanacaktır. Vize sınavından önce toplam 7 haftalık etkinlik raporu UZEM sistemine yüklenecektir. Final sınavlarından öncede geri kalan 5 haftalık rapor UZEM sistemine yüklenecektir.Öğretmenlik Uygulaması Dosyası (Güncel)