KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İlahiyat Fakültesi

DGS SINAVI İLE FAKÜLTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ-08.09.2022

2022-DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) İLE FAKÜLTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ

2022-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Fakültemize yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri E-Devlet şifresiyle internet üzerinden elektronik ortamda 08 – 12 Eylül 2022 tarihleri arasında saat 23:59’a kadar yapılacaktır. E-Kayıt yaptıran öğrenciler ilahiyat@ksu.edu.tr adresine önlisans TRANSKRİPT belgelerini mail üzerinden göndereceklerdir. E-kayıt sistemiyle internet üzerinden kayıt yaptıramayan öğrenciler 09 – 14 Eylül 2022 tarihleri arasında fakültemiz öğrenci işleri servisine gelerek kayıtlarını yaptıracaklardır.

E-KAYIT YAPAMAYANLARIN KAYIT İŞLEMİ

09-14 Eylül 2022 tarihleri arasında Fakülte Öğrenci İşleri Bürolarında aşağıdaki evraklarla birlikte kayıtları yapılacaktır.

Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler:

1) Adayın 2022 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuç çıktısı.

2) Adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan aldığı Önlisans diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin ibrazı. (YÖKSİS'’ten önlisans mezuniyet bilgilerine ulaşılamayan adaylardan istenir)

3) 2008 Yılı ve öncesi ortaöğretim (Lise) mezunları adaylar lise diploması veya diploma yerine geçecek belgeyi getirmeleri gerekir.


E-devlet üzerinden kayıt olamayan İLİTAM Öğrencilerimiz kayıt evraklarını imzalı dilekçe ile ilahiyat@ksu.edu.tr adresine mail olarak göndermeleri gerekmektedir. Dilekçe için tıklayınız.


ÖNLİSANS PROGRAMINDAN MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI

2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Yerleştirme sonucunda Üniversitemize yerleşen fakat kayıt tarihleri arasında Yükseköğretim Kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı başlangıcına kadar, 2022 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programına kayıt yaptırabileceklerdir.

YENİ KAYIT ÖĞRENCİLERİN DERS KAYIT İŞLEMLERİ

Fakültemize kayıt olan tüm öğrencilerin 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz yarıyılında alacakları derslere ait ders kayıtları 19 – 23 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Tüm öğrenciler belirtilen tarih aralığında Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaparak ilgili döneme ait “ders kayıt” işlemini yapmaları gerekmektedir. Ders kaydı yapmak için  tıklayınız.

Tüm öğrenciler öğrenim süresince zorunlu-seçmeli derslere ait ders kayıt işlemlerini her yarıyıl başlangıcında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde kendilerinin yapması gerekmektedir.

YENİ KAYIT ÖĞRENCİLERİN DERS MUAFİYET (İNTİBAK) İŞLEMLERİ

Ders Muafiyet İşlemleri için öğrencilerin 14 EYLÜL 2022 tarihine kadar fakültemiz ilahiyat@ksu.edu.tr mail adresine transkriptlerini muafiyet dilekçesi ile birlikte göndermeleri veya bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Ders muafiyet başvurularında aşağıdaki belgeler gerekmektedir.

ÖĞRENİM ÜCRETİ VE KATKI PAYI (HARÇ) ÖDEME HAKKINDA AÇIKLAMA

İLİTAM ve İkinci öğretim öğrencileri, öğrenci katkı payını 19-23 Eylül 2022 tarihleri arasında VAKIFLAR BANKASI ATM'lerinden “Öğrenci numarası ile” ödeyeceklerdir. (Ödemeler sadece Öğrenci No ile yapılmalıdır. Öğrenim Ücretleri Sistem üzerinden bankaya aktarılmıştır.) Katkı payını ödemeyen öğrencilerin 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ders kayıtları yapılamayacaktır.

Kayıt işlemleriniz tamamlandıktan sonra üniversitemizdeki öğreniminiz süresince Öğrenci Bilgi Sistemi Kullanıcı Adı ve Şifre Alma işlemleri için Tıklayınız